معرفی اساتید آموزشگاه فنی حرفه ای فرید

مهندس سلیمان فرید

موسس و مدیر آموزشگاه دام و ماکیان فرید فارغ التحصیل رشته گیاهان دارویی دانشگاه امام خمینی مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۲۵ سال سابقه درخشان درصنعت زنبورداری مدیر عامل شرکت نوش آورانگلشن (عسل فرید) ۷سال عضو هیئت مدیره زنبورداران کرج

دکتر غلامعلی نهضتی

فارغ التحصیل رشته تغذیه دام دانشگاه تهران مدرس دانشگاه تهران

مهندس مصطفی رضایی

فارغ التحصیل رشته دامپروری دانشگاه زنجان مربی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ۱۵ سال سابقه زنبورداری کارشناس رسمی نظام مهندسی کشاورزی

دکتر شهرام دادگستر

فارغ التحصیل رشته حشره شناسی دانشگاه تهران رتبه ۵ کارشناسی ارشد رتبه ۹ دکتری تخصصی مدرس دانشگاه