مدارک و مجوزات ما

کارگاه آموزشی
راهبردهای اصلاح نژادی در زنبور عسل
بهمن ماه ۹۶
پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

اولین همایش ملی عسل و علوم زیست مولکولی
آذرماه ۹۶
پردیس علوم دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی زنبورداری ارگانیک
سال ۹۶
انجمن ارگانیک ایران

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای پرورش دهنده زنبور عسل
اردیبهشت ۸۰

مدرک فنی و حرفه ای زنبوردار صنعتی درجه ۱
اسفند ۸۰

کارگاه آموزشی مشتری مداری
شهریور ۹۲
تعاونی کشاورزی و روستایی

نهمین همایش کارآفرینی صنعت و دانشگاه با موضوع پرورش زنبور عسل
آذر ۹۳
پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

اولین جشنواره ملی علمی ترویجی عسل و سلامت جامعه
آبان ۹۰
جهاد کشاورزی و استانداری البرز

آموزش اعضای هیئت مدیره
مهر ۹۴
تعاونی روستایی و کشاورزی

کارآفرینی در تعاونی ها
اردیبهشت ۹۲
تعاونی روستایی و کشاورزی

زنبوردرمانی و استفاده از تولیدات زنبور جهت سلامتی
دسامبر 2016
انجمن زنبوردرمانی آمریکا

جهاد کشاورزی سلمان شهر

کنگره آپی موندیا
سپتامبر 2014
ازروم ترکیه

کنگره زنبورداری
نوامبر 2014
ترکیه

ورک شاپ بررسی بیماری های زنبور عسل
ژانویه ۲۰۱۷
مرکز تحقیقات علوم دامی کرج

کنگره تحقیقاتی زنبور عسل نژاد ایرانی
ژانویه 2017
مرکز تحقیقات علوم دامی کرج