mp3 indir چگونگی تولید گرده – عسل فرید

چگونگی تولید گرده

چگونگی تولید گرده

 

 

گرده گل در حقیقت گرده داخل یک شکوفه یا یک گل میباشد که عمل بارور سازی گیاهان و گلها را انجام میدهد و معمولا گرده گل در فصل بهار و در زمان گرده افشانی گیاهان دیده می شود.

پس از شناسایی منابع گرده ، زنبور کارگر گرده آور روی پرچم گل مورد نظرش می نشیند . باکمک آرواره ها و پا های جلو، دانه های گرده را یکی یکی از بساک پرچم گل خارج می کند .آن ها را زیر بدن خود می برد و با مقداری عسل به صورت توده به هم می چسباند .در اندامی به نام سبد گرده (pollen basket) بسته بندی می کند .

زنبور کارگر دو سبد گرده در دو طرف پا های عقب خود دارد. که در عمل گرده آوری ، آن ها را با بار های گرده پر می کند و در مراجعت به کندو با خود حمل می کند. زنبورهای گرده آور معمولا بارهای گرده ی خود را در حجره های اطراف حجره های پرورش نوزادان تخلیه می کنند.

برای جمع آوری گرده گل از کندوهای زنبور عسل معمولا از تله‌ی گرده گیری استفاده می شود.

طرز کار این تله به این ترتیب است که آن را روی کندو نصب کرده به گونه‌ای که زنبورها هیچگونه راه ورود و خروج به غیر از عبور از تله نداشتهب اشند. در روی این تله شبکه‌ای وجود دارد که حاوی سوراخ‌های مدوری است که زنبورهای کارگر به سختی از آن عبور می‌کنند. لذا دانه‌های گرده روی پاهای زنبورهای کارگر در هنگام عبور از این شبکه از پاهایشان جدا شده و در داخل مخزن زیر تله جمع آوری می شوند.