mp3 indir معرفی اساتید – عسل فرید

معرفی اساتید

مهندس سلیمان فرید
موسس و مدیر آموزشگاه دام و ماکیان فرید
فارغ التحصیل رشته گیاهان دارویی دانشگاه امام خمینی
مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
۲۵سال سابقه درخشان در صنعت زنبورداری
مدیر عامل شرکت نوش آوران گلشن(عسل فرید)
۷سال عضو هیئت مدیره زنبورداران کرج
دکتر شهرام دادگستر
فارغ التحصیل رشته حشره شناسی دانشگاه تهران
رتبه ۵ کارشناسی ارشد
رتبه ۹ دکتری تخصصی
مدرس دانشگاه
مهندس مصطفی رضایی
فارغ التحصیل رشته دامپروری دانشگاه زنجان
مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
۱۵ سال سابقه زنبورداری
کارشناس رسمی نظام مهندسی کشاورزی
دکتر غلامعلی نهضتی
فارغ التحصیل رشته تغذیه دام دانشگاه تهران
مدرس دانشگاه تهران